Materiaal

De materiaalcommissie beheert en onderhoudt de boten, het terrein en het clubgebouw.