Drie jaar geleden, in 2016, werd op de jaarvergadering voorgesteld om een gladde oars-2 zonder stuur aan te schaffen. Dat leek een brug te ver voor Rijnmond omdat er nog geheel geen ervaring met dit type boordroei-boot was. Knappe koppen hebben toen bedacht dat met een beperkte investering de IJzer er voor kon worden omgeriggerd en dat is ook gebeurd. Daarna is echter niets meer van het experiment vernomen. In het voorjaar van 2019 stelde de materiaal commissie daarom voor de boot maar weer terug te riggeren naar scull. Er lag inmiddels een dikke laag stof op de IJzer.
Omdat het al weken prachtig weer was en een deel van de vaste ploeg op vakantie was verdwenen, namen Paul Kaan en Steven Hoogslag het risico van een nat pak. In een oars twee moet je immers samen de balans houden en als je daar nog niet op getraind hebt... hoe moet je dan beginnen om daarmee ervaring op te doen zonder onmiddellijk om te slaan? 
JokeL en StevenH bij passage van de Pekhuisbrug, RRC 30 november 2019 

Met een beetje denkwerk en de eerste voorzichtige haaltjes bleek dit

Team Mieke/Lisette maakte een tulband tijdens de bardienst. De opbrengst kwam ten goede aan Knallen voor de Club.

De fotograaf was net op tijd.

De eerste Paul's Blog in -hopelijk- een lange en gewaardeerde reeks over roeivereniging Rijnmond en alles wat met roeien te maken heeft, is nu te lezen. 

 

Zie de rechter rubriek 'Van de voorzitter...'.

Op 15 december had de vereniging haar jaarlijkse kerstborrel; van 15:00u tot 17:30u in het clubhuis.

Subcategorieën

Verenigingsberichten voor de (inter-)nationale persmap