Chabot wedstrijd

Vanaf het najaar van ons lustrumjaar hingen de inzendingen voor de Chabot foto-teken en schilderwedstrijd in het clubhuis

tentoongesteld. Op de kerstborrel werden de stemmen geteld en de winnende inzendingen bekend gemaakt.

Hier is een overzicht van de inzendingen.